Послуга "Оплата частинами"
на онлайн-навчання від NewLook School
Здобувати знання та навички які потроять ваші доходи - стало ще простіше
Як оформити послугу "Оплата частинами" та які умови:
«Розстрочка платежу» - послуга з короткострокового кредитування користувача згідно з умовами цього Договору, який виявив бажання скористатися послугою онлайн-навчання в рамках обраного ним курсу та акцептував умови Договору.
Підписуючи цей договір сторона «Замовник» (будь-яка особа, яка використовує послуги онлайн освіти з того чи іншого курсу) зобов'язується провести оплату курсу частинами і отримує можливість розпочати навчання.
За умовами договору буде здійснено 3-4 щомісячні платежі. Перший платіж здійснюватиметься відразу, наступні з інтервалом на місяць.
Списання платежу з картки здійснюється автоматично.

Переконайтеся, що на вашій карті достатньо коштів до здійснення платежу.
ДОГОВІР ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ З РОЗСТРОЧКОЮ ПЛАТЕЖУ
ПРЕАМБУЛА

Цей документ є пропозицією ФОП Кодовбецька Уляна Володимирівна (ІНН 3498902244) укласти Договір про надання послуг онлайн-навчання з розстроченням платежу шляхом (акцепту) публічної оферти в порядку, встановленому цим Договором з будь-якою фізичною особою, яка бажає скористатися послугами, визначеними цим Договором, внаслідок чого виникають зобов'язання між вищевказаним підприємством та фізичною особою, яка прийняла публічну оферту.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- «Веб-ресурс» - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних доменом nl-school.com та nl-education.com, з функціональною можливістю надання послуг Онлайн-навчання у формі тих чи інших Курсів, що містять об'єкти інтелектуальної власності та Контент Виконавця.

- "Контент" - означає вебінари, відеоуроки, фонограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені Виконавцем, авторські майнові права на які належать останньому.

- «Користувач / Замовник» - будь-яка особа, яка споживає послуги Онлайн-навчання за тим чи іншим курсом.

- «Курс» - цілісний та сформований виклад навчального матеріалу з однією або кількома темами, що споживається Користувачем у процесі отримання послуги Онлайн-навчання за допомогою Контенту.

- «Об'єкти інтелектуальної власності Замовника» - означає знаки для товарів та послуг, матеріали, захищені авторським правом та суміжними правами, логотипи та комерційні найменування, що належать Виконавцю.

- «Онлайн-навчання» - платна послуга, яку Виконавець надає в мережі Інтернет за використання Контенту для Користувачів Веб-ресурсу та за опосередкування останнього.

- «Розстрочка платежу» - послуга з короткострокового кредитування користувача згідно з умовами цього Договору, який виявив бажання скористатися послугою Онлайн-навчання в рамках обраного ним Курсу та акцептував умови цього Договору.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Фізична особа-підприємець Кодовбецька Уляна Володимирівна (далі - «Виконавець»), адресує цей Договір - оферту про надання послуг онлайн-навчання з розстроченням платежу (далі - Договір, у тому числі у відповідних відмінках) фізичній особі (далі за текстом «Замовник / Користувач»), який бажає скористатися та приймає послуги Виконавця.

1.2. Акцептом цієї Оферти, після ознайомлення з ним, одна з наступних подій, залежно від того, яка з них настане швидше: реєстрація Замовником на веб-ресурсі; вираження згоди з умовами Договору шляхом ствердної відповіді у відповідній формі Веб-ресурсу (клік "я згоден»); перерахуванням коштів у рахунок часткової передоплати за надання послуг.

1.3. Здійснюючи акцепт цієї Оферти у порядку, визначеному п.1.2. цього Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті цього Договору.

1.4. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його акцепту Замовником (перерахування Замовником (Користувачем) коштів на рахунок Виконавця та/або реєстрації на веб-ресурсі та/або погодження з умовами Договору шляхом використання відповідної форми Веб-ресурсу (клік "як згоден) »), з урахуванням положень п. 8.1 цього Договору. Акцепт цього Договору-оферти підтверджує факт ознайомлення з його умовами Замовником.

1.5. За цим Договором Користувачеві надається послуга з Онлайн-навчання за обраним останнім Курсом, що здійснюється з використанням Веб-ресурсу, що містить багатофункціональні мультимедійні рішення для проведення вебінарів, онлайн-презентацій, нарад, інтернет-конференцій, онлайн-тренінгів, онлайн-курсів та інших форм дистанційного навчання та ділового спілкування.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується протягом визначеного у договорі терміну надати послуги з доступу до веб-ресурсу для проходження Онлайн-навчання Замовником обраного ним Курсу (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується сплатити надані послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Сторони домовилися, що інформація про деталізований зміст, обсяг, строки та порядок надання послуг за цим Договором міститься на веб-ресурсі та може змінюватись в односторонньому порядку Виконавцем шляхом його оновлення. Інформація є на веб-ресурсі з приводу зазначених характеристик послуг, що є постійною для Сторін на час акцепту Договору Замовником та протягом його дії.

2.2.1. Матеріальним результатом надання Послуг за Договором є видача Замовнику сертифіката або диплома, залежно від якісних результатів (показників) проходження Онлайн-навчання останнім та у формі, визначеній Веб-ресурсом. Сертифікат або диплом видаються Замовнику виключно після остаточного повного виконання ним зобов'язань визначених Главою 4 цього Договору.

2.2.2. Якщо інше не визначено інформацією на Веб-ресурсі, порядок надання Послуги передбачає такі загальні умови:

- закріплення за клієнтом куратора, який допомагатиме йому у проходженні навчання за обраним Курсом, у т.ч. здійснювати перевірку виконаних домашніх завдань (до 5-ти робочих днів)

- отримання зворотного зв'язку (фідбек) від Виконавця протягом 30 календарних днів.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати послуги згідно з умовами цього Договору.

3.1.2. Забезпечити користувача функціональними можливостями, заявленими на веб-ресурсі.

3.1.3. Надавати консультації з питань, що виникають під час експлуатації Веб-ресурсу за допомогою електронної пошти або за телефонами, зазначеними в реквізитах Договору, в робочі дні з 09.00 до 17.00.

3.1.4. Усунути всі виявлені у процесі надання послуг недоліки роботи Веб-ресурсу.

3.1.5. У разі неможливості надання Послуг передбачених цим Договором негайно повідомити про це Замовника письмово або по телефону.

3.1.6. Інформувати користувача про зміст послуги Онлайн-навчання


3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Зупинити надання Послуг при порушенні Користувачем Угоди користувача Веб-ресурсу та умов цього Договору.

3.2.2. Вимагати сплати Замовником / Користувачем штрафних санкцій та компенсації завданих збитків внаслідок недотримання умов цього Договору з розстрочення платежу за проходження Онлайн-навчання в процесі використання Веб-ресурсу. Штрафні санкції сплачуються понад розмір завданих збитків.

3.2.3. Інші права прямо передбачені положеннями цього Договору.


3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Ознайомитись та прийняти Угоду користувача Веб-ресурсу.

3.3.2. Повідомити про відступи від умов договору та інші недоліки в наданій послузі не пізніше трьох діб після їх виявлення.

3.3.3. Зареєструватись на веб-ресурсі.

3.3.4. Не передавати третім особам логін/пароль, інші технічні та інформаційні (в т.ч. електронно-цифрові) засоби доступу до Веб-ресурсу.

3.3.5. Оплатити Послуги Виконавця відповідно до умов, визначених розділом 4 цього Договору.


3.4. Замовник має право:

3.4.1. Підключатися до веб-ресурсу та користуватися ним з метою проходження Онлайн-навчання.

3.4.2. Достроково, за умови попереднього повідомлення Виконавця, виконати взяті на себе зобов'язання щодо сплати коштів за надані послуги Онлайн навчання на умовах Розстрочення платежу.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за цим Договором зазначається на ресурсі з описом безпосередньо послуги. Акцептуючи цей Договір, Користувач безумовно та безвідклично погоджується із вартістю послуг Виконавця.

4.2. Оплата за послуги здійснюється Замовником за допомогою банківської картки за допомогою технічних рішень, інтегрованих у систему Веб-ресурсу.

4.3. Датою оплати вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4. Приймаючи умови цього Договору, Користувач за виконання умов визначених п. 4.6. отримує від Виконавця короткострокове кредитування на оплату вартості послуг останнього в межах суми коштів, не перевищуючи суму замовлення користувача. У разі, якщо вартість послуг (визначена п. 4.1.) перевищує вищезазначену можливу суму кредитування на умовах розстрочення платежу, різниця коштів вартості Послуги, які не покриваються розстрочкою, сплачується Користувачем у межах авансу до моменту отримання послуг за Договором.

4.4.1. Розстрочка платежу за Послуги Виконавця надається Замовнику строком на 3 (три) або 4 (чотири) календарні місяці.

4.4.2. Відсоток користування чужими коштами (товарним кредитом) становить 0% (нуль відсотків).

4.4.3. Перший місячний переказ коштів розстроченого платежу здійснюється Замовником авансом до моменту надання Виконавцем послуг за цим Договором. Розстрочений платіж за другий та третій місяць сплачується через 30 (тридцять) календарних днів кожного з трьох наступних місяців, наступних за місяцем, у якому Замовник здійснив часткову передоплату (авансування) послуг Виконавця за цим Договором. Датою оплати авансу та моментом початку відліку наступних оплат - є дата зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця, що при необхідності підтверджується випискою за відповідним рахунком.

4.4.4. Розмір авансового платежу становить 24,5% від суми вартості обраних (замовних) послуг Виконавця (з урахуванням правил, визначених п. 4.4.).

4.4.5. Розмір розстроченого платежу за Послуги Виконавця за другий, третій та четвертий місяць розстрочки становить 24,5% кожен від вартості відповідної послуги з урахуванням обмежень, передбачених п. 4.4. справжньої угоди.

4.5. Оплата послуг Виконавця може відбуватися автоматично у визначену сторонами дату (пп. 4.4.3.), шляхом використання технічних рішень інтегрованих у системи Веб-ресурсу та забезпечення Замовником коштів на належний останньому банківській картці коштів у достатній мірі для оплати послуг у порядку, визначеному п. 4.4.

4.6. Для застосування положень 4.4. цього Договору та користування короткостроковим кредитом у формі розстрочки оплати послуг Виконавця, Замовник повинен надати останньому таку інформацію та дані, з урахуванням положень щодо їх подальшого захисту Виконавцем визначених Законом України "Про захист персональних даних": повне ім'я, реєстраційний номер облікової картки платника податків ( або ідентифікаційні паспортні дані у разі відмови Замовника від податкового номера через релігійні переконання в порядку, передбаченому законодавством України), номер банківської картки, контактний телефон та адресу електронної пошти, зареєстроване та фактичне місце проживання.

4.6.1. У разі ненадання, неповного (часткового) надання Користувачем інформації та даних, визначених п. 4.6. Договору, цей договір вважатиметься акцептованим Замовником (укладеним між Сторонами) на умовах повної 100% (ста відсоткової) передоплати, що здійснюється на момент початку споживання послуг Виконавця користувачем.

4.6.2. У разі встановлення Виконавцем факту ненадання, неповного (часткового) надання інформації та даних визначених п. 4.6. цього Договору в процесі надання послуг Користувачеві та/або встановлення Виконавцем факту недостовірності наданих Користувачем таких даних, Виконавець має право в односторонньому порядку змінити умови оплати Послуг за Договором та вимагати негайної оплати їх вартості від Замовника. До моменту повної оплати послуг за цим підпунктом, Виконавець може тимчасово призупинити надання Послуг, а якщо належні кошти за Послуги не будуть оплачені в строк визначений вимогою Виконавця - достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати оплати послуг, наданих та компенсації заподіяних втраченої вигоди.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його виконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що нею було вжито всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення або інше неналежне виконання зобов'язання Замовником умов цього Договору, якщо таке прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання сталося з вини Замовника.

5.4. За порушення строків оплати послуг Виконавця згідно з розділом 4 цього Договору, Замовник на першу вимогу Виконавця зобов'язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ у розмірі за відповідний період та за кожен день прострочення.

5.4.1. Якщо прострочення оплати послуг триває понад 6 (шість) календарних місяців, Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю на його вимогу разову тверду неустойку у розмірі 5% від неоплаченої суми за кожний день простроченого платежу.

5.5. Замовник, акцептуванням цього Договору, повністю погоджується з тим, що вартість відправлення повідомлень, претензій, вартість судових зборів, вартість юридичних послуг, наданих Виконавцю, сплачених останнім внаслідок порушення Замовником п. 4.4., П. 4.6. цього Договору та з метою захисту прав Виконавця від настання негативних результатів таких порушень повністю компенсуються Замовником протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виставлення відповідного рахунку або отримання претензії відповідного змісту.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, спричинене обставинами непереборної сили, що виникли після його укладання. До таких обставин, зокрема, Сторони належать: стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; громадянські заворушення; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, які містять заборони чи обмеження щодо діяльності Сторін за цим Договором; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або запобігані Сторонам і унеможливлюють виконання зобов'язань Сторін за Договором.

6.2. Сторона, яка бажає бути звільненою від відповідальності за настання обставин непереборної сили, негайно не пізніше 3 (трьох) робочих днів повідомляє про такі обставини іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права на звільнення від відповідальності.

6.3. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, термін виконання Сторонами таких зобов'язань переноситься пропорційно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше ніж на 60 (шістдесят) календарних днів. У разі, якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більш зазначеного терміну або коли при їх настанні обома Сторонами стає очевидним, що вони діятимуть більше за цей термін, Сторони зобов'язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання цього Договору або його припинення без відшкодування збитків.

6.4. Сторони ознайомлені з положеннями чинного законодавства України, які регулюють питання визначення та підтвердження форс-мажорних обставин та повністю усвідомлюють, що відсутність коштів не розцінюється законом як форс-мажорна обставина і, відповідно, не може послужити звільненням від відповідальності за взяті на себе. зобов'язання за цим Договором.

6.5. Сторони також підтверджують, що на момент дії цієї редакції Договору, її акцепту Користувачем в Україні діють заходи, спрямовані на запобігання та протидію світовій пандемії коронавірусу COVID-19. Замовник погоджується з тим, що він обізнаний з діючими на момент акцепту Договору обмеження у сфері протидії вказаній пандемії та не посилатися на них як на форс-мажорну обставину в майбутньому.

7. РІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1.Спори та/або розбіжності, пов'язані з цим Договором, його укладенням або виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Усі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово та підписані уповноваженими особами, з урахуванням положень розділу 9. цього Договору.
7.3.Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання претензії. Досудове врегулювання спору Сторони визнали обов'язковим протягом 1 (одного) календарного місяця.
7.4. Якщо суперечку неможливо врегулювати шляхом переговорів, то вона вирішується у судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчості та підсудності такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України та з урахуванням положень 5.5. справжньої угоди.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір - оферта набирає чинності з його акцепту Замовником і діє до виконання Сторонами взятих він зобов'язань. Датою акцепту є та, залежно від якої з подій настане раніше: дата часткової оплати послуг Замовником; дата реєстрації на веб-ресурсі; момент узгодження з умовами Договору шляхом використання відповідної форми на веб-ресурсі (клік "я згоден").

8.2. Договір може бути достроково розірваний виключно на вимогу Виконавця та у випадках, визначених цим Договором, шляхом направлення Замовнику повідомлення із зазначенням дати та підстав розірвання Договору в односторонньому порядку.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. За бажанням Замовника Договір може бути укладений у письмовій формі та скріплений підписами Сторін. У цьому випадку пересилання Договору від однієї сторони до іншої здійснюється лише поштою рекомендованим листом.

9.2. Будь-які зміни або доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише на підставі письмової згоди кожної із Сторін, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

9.3. Договір - оферта не вимагає підписання та скріплення печатками Сторін, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

9.4. Замовник повністю розуміє, що вся надана інформація про нього, або представника Замовника (паспортні дані, ідентифікаційний номер та ін.) є персональними даними та погоджується з тим, що ці дані зберігаються у Виконавця для подальшого використання за статтями Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Замовника чи представника Замовника захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. Права Замовника регламентуються ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних». Прийняття Замовником цього Договору означає однозначну згоду з вищевикладеним та підтвердженням того, що він ознайомлений із змістом ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних».

9.5. Обрання Замовником / Користувачем того чи іншого Курсу, повідомлення останнього Виконавцем про вартість обраного курсу, його зміст та термін надання може здійснюватися за використання коштів електронно-цифрового зв'язку в Інтернеті. Акцептуючи цей договір Замовник погоджується з тим, що його повідомлення надіслані Виконавцю, збережені телефонні розмови, особисті дані, наявні на веб-ресурсі, мають повну юридичну силу доказів та можуть бути використані Виконавцем у вирішенні спорів щодо належного виконання умов цього Договору Замовником / Користувачем, у тому числі – у судовому порядку.

9.6. Сторони визнають юридичну силу електронно-цифрових копій документів, спрямованих на виконання цього Договору та/або змістовно пов'язаних із існуванням цього Договору. Такі електронно-цифрові копії мають силу оригіналів до моменту їхнього обміну оригіналами.

9.7. Поточна редакція Договору сформована: 31.03.2021р., номер поточної редакції – 1.10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Кодовбецька Уляна Володимирівна

IBAN UA953220010000026004340013413
ІПН/ЄДРПОУ 3498902244
Акціонерне товариство УНІВЕРСАЛ БАНК
МФО 322001
ОКПО Банку 21133352


Юридична адреса, Україна, 08133 Київська обл. м. Вишневе, вул. Марії Приймаченко, буд. 22/27, кв. 52


Фактична адреса: Україна, 08133 Київська обл. м. Вишневе, вул. Марії Приймаченко, буд. 22/27, кв. 52


Е-mail:

newlook.smm@gmail.com